Shi ren chong (2014)

Shi ren chong (2014)

GENRESComedy,Horror
LANGMandarin,English
ACTOR
Yun Jin CaoSphinx TingChuan-jun WangZitong Xia
DIRECTOR
Vash

SYNOPSICS

Shi ren chong (2014) is a Mandarin,English movie. Vash has directed this movie. Yun Jin Cao,Sphinx Ting,Chuan-jun Wang,Zitong Xia are the starring of this movie. It was released in 2014. Shi ren chong (2014) is considered one of the best Comedy,Horror movie in India and around the world.

Hot Search